Kłomino

Kłomino

Kłomino to osada leśna, która znajduje się w województwie zachodniopomorskim niedaleko miasta Borne Sulinowo. Jest to miejscowość, która powstała stosunkowo niedawno, bo w latach trzydziestych XX wieku. Początkowo stacjonowały tu wojska niemieckie, następnie był obóz jeniecki. Po odejściu wojsk niemieckich tereny te zajęły wojska radzieckie. Ciekawostką jest, że budynki, które zbudowali tutaj Niemcy rozebrano, a cegłę z nich wykorzystano podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rosjanie samodzielnie wybudowali tutaj bloki, szpital, garaże, sklepy, kino.

Do 1992 roku znajdowała się tutaj baza Armii Radzieckiej i podlegała administracji radzieckiej. Kłomino zamieszkiwało wtedy około 5 tysięcy mieszkańców. W 1993 roku osada została włączono do administracji polskiej. Niestety Kłomino po wyjeździe wojsk radzieckich nigdy nie zostało ponownie zasiedlone. W pewnym momencie pojawiła się oferta sprzedaży osady za 2 miliony złoty, niestety nie znalazł się żaden chętny.

Obecnie trwają tutaj prace budowlane związane z budową kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni i wysypiska śmieci. Wszystkie budynki, które znajdowały się tutaj zostały wyburzone. Został tylko jeden budynek, który należy do Urzędu Gminy Borne Sulinowe, jeden prywatny blok oraz dwa budynki , które wchodzą w skład skarbu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Artykuł dzięki: