Strachów

Strachów

Jednym z takich opuszczonych miast jest wieś Pstrąże, która wcześniej nosiła nazwę Strachów w momencie, kiedy stacjonowały tam wojska radzieckie. Jest to miejscowości położona w województwie dolnośląskim.

Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z początków XIV wieku. Początkowo mieszkańcy wsi zajmowało się tam rolnictwem, wypasem owiec oraz wytapianiem żelaza.wrocławska hurtownia opakowań jednorazowych Na początku XX wieku wieś została przebudowana na potrzeby niemieckiej armii i powstały tam koszary dla wojska, stajnie, bocznica kolejowa, most na rzece Bóbr.

Po II wojnie światowej, gdy wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Pstrąży miejscowość zajęły wojska radzieckie. Wioska ta była nieodstępna dla Polaków, a aby utrudnić dostęp do wsi nie zostały odbudowane drogi oraz most.

W latach 1948-1951 stacjonowała tam Brygada Artylerii Ciężkiej Wojska Polskiego.

Miejscowość tę do 1992 roku zajmowała Armia Radziecka, dopiero w 1994 roku została podporządkowana polskiej administracji. Od tego momentu miejscowość chciano zasiedlić, niestety nie udało się to i zrezygnowano z tego pomysłu, a w zamian tego stworzono tutaj poligon .

Obecnie Pstrąże, czyli dawne Strachów niszczeje. Odbywają się tutaj ćwiczenia wojsk, straży pożarnej, policji, ratowników.

Artykuł dzięki: